Škola Futbalu

Darujte 2% z vašej dane pre športovanie mládeže!

Podporte športovanie mládeže 2 %

Podporte nás prosím Vašimi 2%

V dnešnej ťažkej dobe chýbajú financie takmer na všetko, avšak športovanie mládeže je jedno z najviac dotknutých odvetví. Pokles športového pohybu a financií pri mládeži je citeľný aj v mimo-krízových rokoch a pandémia spôsobená vírusom COVID-19 to iba prehĺbila.

Preto prosíme - pomôžte nám a podporte nás svojimi 2%.

 

TLAČIVO NA STIAHNUTIE - aktuálne

Predvyplnené tlačivo na naše občianske združenie AKTIVITY PRO si stiahnite tu:

PREDVIPLNENÉ TLAČIVO STIAHNI TU

 

 

Postup pre poukázanie 2% z dane pre zamestnanca:

  1. Požiadajte do 15.02.2024 svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie "Potvrdenia o zaplatení dane".
  2. Najneskôr do 30. apríla 2024 je potrebné obe tlačivá /Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane/ doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska.Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2 %. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.
 
 Údaje občianskeho združenia AKTIVITY PRO k poukázaniu 2 % z dane:
 
IČO: 50 187 139
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): AKTIVITY PRO
Sídlo: Nové Košariská 2397, 900 42 Dunajská Lužná

 

------------------------------------------------------

POSTUP NA VENOVANIE 2%

  1. Postup a tlačivá  pre ZAMESTNANCOV

Na čo použijeme získané financie?

Všetky takto vyzbierané prostriedky budú použité na nákup športových pomôcok pre deti a trénerov, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie kvalitného tréningového procesu počas aktivít ŠKOLY FUTBALU.

Venujte ich prosím nám a podporíte tým úsmev aj na tvárach Vašich detí. Ďakujeme, Vaš
Obsah košíka
Prázdny