Škola Futbalu

Miesta a termíny kempov

víkendové kempy

Západne Slovensko

Zoznam kempov ešte nie je kompletný!
Lokality a termíny priebežne dopĺňame. Najneskôr vo februári budú všetky kempy zverejnené a registrácia na ne bude spustená.
Kliknutím zvolíte región
Žiaden kemp nespĺňa požadované parametre
Obsah košíka
Prázdny