Škola Futbalu

Hliník nad Váhom

TERMÍN KONANIA KEMPU:

✅ Futbalový kemp odporúčaný pre deti s ročníkom narodenia 2008 - 2017 ✅

5 dňový kemp

TOP cena 

 platná do 31/03/2023

ZĽAVNENÁ cena

platná do 31/05/2023

BEŽNÁ cena

platná od 01/06/2023

BEZ ubytovania 179 € 184 € 197 €

 

Tréner na kempe

čoskoro
čoskoro
– trávnaté ihrisko
– kompletné zázemie  štadióna v Hliníku nad Váhom

štadión v Hliníku nad Váhom

adresa štadióna: Hliník nad Váhom 33, 014 01 Bytča

Obsah košíka
Prázdny