Škola Futbalu

Nováky

Týždenný plán aktivít

Pondelok
08:00 - 08:15 Registrácia
1. tréningová jednotka
Obed
2. tréningová jednotka
Utorok
3. tréningová jednotka
Obed
4. tréningová jednotka
Streda
5. tréningová jednotka
Obed
Voľnočasová aktivita / výlet
Štvrtok
6. tréningová jednotka
Obed
7. tréningová jednotka
Piatok
8. tréningová jednotka
Obed
Rozlúčkový turnaj - ukončenie kempu o 17.00 hod
Ukážka harmonogramu dňa Pondelok
07:45
Príchod na kemp (v pondelok ráno prebehne Registrácia)
08:00
Príprava na tréningovú jednotku
08:30
I. tréningová jednotka
10:00
Desiata, oddych
10:30
Doobedňajšie záujmové aktivity (športové súťaže a hry, atď.)
12:00
Obed
12:45
Poobedňajšie záujmové aktivity (športové súťaže a hry, bazén, výlet, atď.)
15:00
Olovrant + príprava na ďalší tréning
15:15
II. tréningová jednotka
16:45
Ukončenie kempu
17:00
Odchod domov
Obsah košíka
Prázdny