Škola Futbalu

Nemšová č.1/23

09.07.2023 - 14.07.2023

Kemp bez ubytovania
211,00 EUR
*set je započítaný v cene kempu
Kemp je plne obsadený. Nie je možné pokračovať v registrácií.
Obsah košíka
Prázdny