Škola Futbalu

Nemšová č.1/23

09.07.2023 - 14.07.2023

Kemp bez ubytovania
211,00 EUR
*set je započítaný v cene kempu

Vstupný balíček

Vyberte jednu z možností
Musíte si vybrať jednu z vyššie uvedených možností

Foto služba

Vyberte jednu z možností
Musíte si vybrať jednu z vyššie uvedených možností
Kemp je plne obsadený. Nie je možné pokračovať v registrácií.
Obsah košíka
Prázdny