Škola Futbalu

Kemp bez ubytovania

Prečo si zvoliť kemp bez ubytovania:

⚽ Kvalitné futbalové tréningy pod dohľadom licencovaných futbalových trénerov s UEFA licenciou

⚽ Tréningový program vypracovaný profesionálnymi futbalovými trénermi 

⚽ Kvalitná strava 3 x denne (desiata, obed, olovrant)

⚽ Zabezpečený pitný režim po celú dobu trvania kempu

⚽ O mimo-futbalový program na kempe sa starajú „Animátorky“

 Čo je zahrnuté v cene kempu bez ubytovania

🔷 Kvalitná strava 3 x denne (desiata, obed, olovrant)

🔷 Hodnotný uvítací  VSTUPNÝ BALÍČEK, odovzdaný v prvý deň konania kempu pri prezentácii na kemp

🔷 Používanie športovísk (wellness centrum, bazén, stolný tenis, bedminton, tenisové kurty, volejbal atď. – v závislosti od lokality

🔷Vstupenky na atrakcie a výlety (výlety po okolí, cestovné na autobus, vstupné na letné kúpaliská atď. – v závislosti od lokality)

🔷 Drobné spomienkové/darčekové predmety (medaile, diplomy, resp. vecné ceny, ktoré môžu deti vyhrať  v súťažiach na kempoch)

Obsah košíka
Prázdny